Month: April 2023

Bantam Foxes-Twin Tone (EP)

Om tjugotens är de nya 90-talet, är Bantam Foxes beredd att ta över världen. Med lika mycket fuzz, slipning såväl som tankesätt som krossande […]

Ett obegränsat dilemma för DCEU

kan den blå skalbaggen rörelsebilden tyst inleda ett stort DCEU -evenemang direkt från serierna? DC kanske inte har utvecklat Comic crossover, men de perfektionerade […]