Bidiniband-The Motherland

Detta är bara vanligt såväl gamla indierrockar. Bidiniband är snäva, liksom de inte försöker spänna dig med deras konstighet. Det är sång, handklappning, fantastisk trumma, solida krokar och en positiv vibe. Vad Rock handlar om.

Kommer du ihåg rock såväl som roll?