New Frank Ocean, Missy Higgins, samt mer!

Jag gräver Missy Higgins nya skiva. Här är singeln …

Och slutligen en sammanställning …
Ingenting annat än … DreamPop av ingenting men hopp såväl som passion